آنالیز تصاویر میکروسکوپی

خدمات آنالیز تصاویر میکروسکوپی

آنالیز کلیه تصاویر میکروسکوپ های نوری (Optical) و الکترونی (SEM , TEM) را به ما بسپارید. اعمال شخصی سازی برای پارامترهای آنالیز، رسم نمودارهای توزیع و … با بهترین کیفیت انجام می شود.
امکان بهبود کیفیت تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ های نوری (Optical) و الکترونی (SEM , TEM) وجود دارد

انواع آنالیزهای قابل انجام

 • اندازه گیری محیط، مساحت، جهت گیری، طول، عرض و انجام عمل شمارش و مشخص نمودن بزرگترین و کوچکترین دانه های موجود در تصاویر میکروسکوپی
 • محاسبه ضخامت پوشش ( Coating Thickness )
 • آنالیز و محاسبه درصد فاز ها بر اساس
 • آنالیز دانه بندی بر اساس
 • آنالیز تصاویر گرفته شده از انواع چدن ها
 • محاسبه طول و زاویه رشد میکرو ترک ها
 • آنالیز تصاویر از بافت های موجودات زنده
 • آنالیزهای اختصاصی متناسب بانیاز شما قابل انجام است

ویرایش تصاویر

 • بهبود کیفیت تصاویر میکروسکوپی گرفته شده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و عبوری
 • تنظیم کنتراست و روشنایی تصاویر گرفته شده از میکروسکوپ های نوری (Optical) و الکترونی روبشی و عبوری
 • تغییر سایز تصاویر گرفته شده از میکروسکوپ های نوری (Optical) و الکترونی روبشی و عبوری (SEM , TEM)
 • افزودن نوشته و توضیحات و علایم به تصاویر میکروسکوپی
 • تلفیق عکس های میکروسکوپی مختلف با یکدیگر
 • قرار دادن مقیاس بر روی تصاویر میکروسکوپ های نوری (Optical) و الکترونی (SEM , TEM)

تعرفه‌ی آنالیز تصاویر

هزینه ی پایه آنالیز برای هر تصویر 170 هزار تومان است و اگر تعداد تصاویر بیش از 3 مورد باشد، هزینه پایه 150 هزار تومان می باشد. از آنجایی که شرایط هر عکس متفاوت است و برخی از آنالیز ها زمان بر هستند، هزینه آنالیز می‌تواند بیش از هزینه پایه شود.

تعرفه‌ی بهبود کیفیت و ویرایش تصویر

هزینه پایه کارهای گرافیکی روی تصاویر 120 هزار تومان می باشد. اگر تعداد تصاویر بیش از 3 مورد باشد، هزینه پایه به 100 هزار تومان کاهش می یابد. با توجه به درخواست های شما، هزینه ویرایش می‌تواند بیش از هزینه پایه شود.