استوایی | سایت استوایی
اتصال به دوربین
Connect to Camera
محاسبه درصد فازی
Phase Percentage
اندازه گیری
Measurement
تهیه گزارش
Create Report
مدیریت کالیبریشن
Calibration Management
رسم نمودار توزیع
Distribution Diagram
مقیاس گذاری
Scale Bar
آنالیز ذرات
Particle Analysis
ذخیره‌سازی
Save Project

آخرین مقاله‌

محاسبه مساحت برگ با آنیکس امیکا

900+

برای محاسبه مساحت برگ به صورت دستی می توان از آنیکس امیکا استفاده کرد. در […]

اندازه گیری طول در نرم افزار

800+

برای اندازه گیری طول نواحی مشخص در تصویر (Image) می توان از نرم افزار آنیکس […]

ذخیره و بارگذاری پروژه Anix Emica

1000+

بعد از انجام اندازه گیری ها رو تصویر، درصورتی که قصد ذخیره ی پروژه ی […]

وارد کردن تصویر به آنیکس امیکا

900+

برای شروع آنالیز با آنیکس امیکا به یک تصویر نیاز هست، نرم افزار آنیکس امیکا […]